Redzēsimies drīz! Nevaram sagaidīt 2024 nometņotājus! * See you soon! We can't wait to see our 2024 summer campers!

Tērvetes trešdienas

>>> Dziesmu lapiņa pieejama šeit! <<<

Tērvetes trešdienas ir domātas nometnes bērniem un vecākiem!

Sāksim dziedāt! Piebiedrojieties trešdienas vakaros uz īsu sadziedāšanu ko Jānis Mateus (viesu ģitāriste Kaiva Mateus) vadīs ‘live’ no mūsu Facebook lapas.

Sākam trešdien 17. jūnijā plkst 7os un tad turpinam katru trešdienu 7os pēc tam!

Izvēlaties ko jūs gribat dziedāt un ierakstiet komentu lodziņā - tā kā virtuāla dziesmu numuru izsaukšana!

Kaut mēs viens otru nedzirdēsim, mēs zināsim ka mēs kopīgi dziedam un turpinam mūsu iemīļoto Tērvetes tradīciju!

>>> Dziesmu lapiņu varat atrast šeit! <<<