Redzēsimies drīz! Nevaram sagaidīt 2024 nometņotājus! * See you soon! We can't wait to see our 2024 summer campers!

Kā mums gāja Tērvetē

                  Es esmu atgriezusies Latvijā, un jūtos neizsakāmi laimīga, ka man bija iespēja pavadīt trīs nedēļas no manas vasaras Tētvetē, pavadot laiku ar bērniem, strādājot nometnē. Šīs nedēļas es varu sastīt tikai ar pozitīvām emocijām un fantastiskiem notikumiem, tāpēc es gribētu īsumā pastāstīt, ko mēs šogad Tērvetes bērnu nometnē un kultūras nedēļā darījām.

                  Pirmā nedēļa bija ļoti saulaina un karsta, tāpēc to iesākām ar ūdens spēlēm, “slip and slide’’ un ūdens karu. Bija arī mākslinieciskas nodarbes, piemēram, ēdamzāles izdekorēšana, un Latvijas diorāmas veidošana, kuru nometnes dalībnieki veidoja no dažādiem materiāliem – māla, papīra, skujām, lapām un citiem. Viens no nometnes pirmās nedēļas spilgtākajiem notikumiem bija izbraukums. Jaunākie nometnes dalībnieki devās apskatīt budistu klosterus, taču vecākie bērni brauca plostot. Nedēļas garumā bija arī daudz dažādas citas nodarbes, kā latvju zīmju bingo, tautas bumba, šķēršļu gājieni, filmu vakars, balles, dziedāšana un dejošana. Nedēlu, protams, noslēdzām ar ugunskuru, kurā bērni rādīja savus sagatavotos priekšnesumus par izbraukumu, dziedāja dziesmas, kā arī nodejoja deju “Ačkups’’, kuru viņi visas nedēļas garumā cītīgi mācījās. Arī otrā nometnes nedēļa bija piepildīta ar dažādām interesantām aktivitātēm. Mēs gājām pastaigā pa Tērveti, spēlējām tautas bumbu, parādījām savas spējas laimes spēlēs kazino vakarā, dziedājām no visas sirds dziedāšanā, kā arī parādījām, cik daudz dažādas dziesmas mēs mākam dziesmu karos. Ļoti interesanta bija dziesmu un sporta olimpiskā diena, kurā nometnes dalībnieki sastrādājās komandās, lai sacenstos ar citām komandām dažādās sporta spēlēs, kā arī dziesmu dziedāšanā, latviešu tautastērpu taisīšanā un jaundeju veidošanā. Otrajā nedēļā bija arī pašpārvaldes diena, kad vecākie nometnes dalībnieki ieņēma vadītāju lomu, un es teikšu godīgi, viņiem tas patiesi izdevās ļoti labi. Šī gada sirsniņballe bija “country” stilā, un manuprāt, visi pavadīja ļoti labu laiku šai vakarā. Tērvetes bērnu nometnes 2018 pēdējajā ugunskurā nometnes dalībnieki un vadītāji rādīja sagatavotos priekšnesumus, dziedāja mīļākās dziesmas, kā arī pasniedza valodas un labākā nometņotāja balvu. Trešā nometnes nedēļa bija kultūras nedēļa, kura notika angļu valodā, bet bija balstīta uz tādiem pašiem principiem, kā pirmajās divās nedēļās. Mēs veidojām latviešu tautas zīmes un dabas ainavas, spēlējām ledus spēli un tautas bumbu, braucām izbraucienā uz “the Seven Sisters rapids”, mācījāmies latviešu dziesmas un sacentāmies stafetēs. Man vislabāk patika pārgājiens uz ūdenskritumu, ugunskura vakars un FIFA world cup diena, kurā katrs nometnes dalībnieks parādīja savas labākās spējas futbolā. Šīs nedēļas noslēguma balle bija Latvijas krāsās, jo mēs atzīmējām LV100. Par godu Latvijas jubilejai mēs piedalījāmies LV100 soļošanas projektā, kurā ir jānostaigā 100 kilometri, tāpēc visu trīs nedēļu garumā mēs devāmies dažādās pastaigās un skaitījām nostaigātos kilometrus, un beigu beigās mēs to paveicām!

                  Atskatoties uz šīm nedēļām, laimes asaras sariešas acīs, jo Tērvetes bērnu nometne 2018 un kultūras nedēļa bija pildīta ar prieku, jaukiem notikumiem un interesantiem piedzīvojumiem. Es iepazinu tik daudz jaunu un mīļu cilvēku, kā arī es iemīlēju pašu Tērveti. Kaut arī trīs nedēļas ir ilgs laiks, tās paskrēja nemanot un vienīgais, ko tagad gribas, ir atgriezties Tērvetē. Es jau nevaru sagaidīt nākamā gada Tērvetes bērnu nometni, lai atkal visus satiktu, iepazītu jaunus cilvekus un radītu jaunas atmiņas kopā. Gribu teikt milzīgu paldies visiem nometnes dalībniekiem, vadītājiem, kā arī Tērvetes valdei un visiem iesaistītajiem, kuri dara šo visu iespējamu, PALDIES!

- Mare Zīlane