Reģistrācija | Registration 2019

Reģistrācija | Registration 2019

Regular price $440.00 Sale

Maksas par bērnu | Costs per child:

  • 1. bērns | 1st Child: $415/nedēļu | week
  • 2. bērns | 2nd Child: $415/nedēļu | week
  • 3. bērns | 3rd Child: $390/nedēļu | week
  • 4. bērns | 4th Child: $390/nedēļu | week

Šajā lapā pieņemam maksājumus ar kredīt karti, čeku vai bankas e-transfer. Ir iespējams veikt pilnu maksājumu. Ja vēlaties, varat samaksāt par 1 nedēļu kā iemaksu (šī iemaksa arī attiecas uz Kultūras nedēļu). Summas atlikumu varēs samaksāt nometnes sākuma laikā. Atcelšana un atmaksa: pēc 2019. g. 15. junija, 75% no reģistrācijas summas tiks atmaksāts.

NOMETŅOTĀJU ATĻAUJAS LAPAS

Lūdzu izpildiet atļaujas lapas, un tās nosūtiet TBN Valdei līdz 1. jūnijam:

  • pa epastu: registrar@tervete.ca
VAI
  • pa pastu: TERVETE c/o Daina Brauns, 1372 Randall Avenue, Ottawa, ON, K1H 7R3

Lūdzu arī apskatiet TBN Priekšnoteikumus. 

---

Payment via credit card, cheque or e-transfer is accepted. It's possible to make a full payment. If you wish, however, it is possible to pay for 1 week online as a deposit (this also applies to the Culture Week). The remainder of the sum will be paid at the beginning of Camp. Cancellations and reductions in registrations must be made in writing and are subject to a refund of 75% if made as of June 15, 2019.

CAMPER RELEASE FORMS

Please fill out the forms above, and send them by June 1st:

  • via email to registrar@tervete.ca
OR
  • by mail to TERVETE c/o Daina Brauns, 1372 Randall Avenue, Ottawa, ON, K1H 7R3

Please familiarize yourself with TBN Camp Rules.