TBN Reģistrācija | Registration 2018

TBN Reģistrācija | Registration 2018

$400.00/nedēļā

Maksas par bērnu | Costs per child:

  • 1. bērns | 1st Child: $400/nedēļu | week
  • 2. bērns | 2nd Child: $400/nedēļu | week
  • 3. bērns | 3rd Child: $375/nedēļu | week
  • 4. bērns | 4th Child: $375/nedēļu | week

Bērnu vārdi | Children's names

Šajā lapā pieņemam maksājumus ar kredit karti vai ar čeku. Ir iespējams veikt pilnu maksājumu. Ja vēlaties, varat samaksāt par 1 nedēļu kā iemaksu (šī iemaksa arī attiecas uz Kultūras nedēļu). Summas atlikumu varēs samaksāt nometnes sākuma laikā.

Atveriet šo formu un izpildiet to.

Kad forma izpildīta, lūdzu to nosūtīt TBN Valdei:

  • pa epastu: registrar@tervete.ca
VAI
  • pa pastu: 113 Highgate Ave., Pointe-Claire, QC, H9R 2X5

Lūdzu arī apskatiet TBN Priekšnoteikumus.

Vai Jūsu bērniem ir t-krekli? Ja nē, varēsiet tos nopirkt uz vietas nometnē. Ja vēlaties samaksāt par t-krekliem internetā, tad spiediet šeit!

 

---

Payment via credit card or cheque is accepted. It's possible to make a full payment. If you wish, however, it is possible to pay for 1 week online as a deposit (this also applies to the Culture Week). The remainder of the sum will be paid at the beginning of Camp.

Open this form and fill it out.

Please send it :

  • via email to registrar@tervete.ca
OR
  • by mail to 113 Highgate Ave., Pointe-Claire, QC, H9R 2X5

Please familiarize yourself with TBN Camp Rules.

Do your kids need t-shirts? If not, you can buy them on the spot. If you'd like to pay for them online, click here.