Paldies visiem par skaisto vasaru!

Reģistrācija | Registration 2023

Reģistrācija | Registration 2023

Regular price $550.00 Sale

Maksas par bērnu | Costs per child:

  • 1. bērns | 1st Child: $550/nedēļu | week
  • 2. bērns | 2nd Child: $525/nedēļu | week
  • 3. bērns | 3rd Child: $500/nedēļu | week
  • 4. bērns | 4th Child: $475/nedēļu | week

Šajā lapā varat reģistrēt savu(s) bērnu(s) visām trīs nometnes nedēļām. 

1. & 2. nedēļa - Tērvetes bērnu nometne: no 2023. g. 23. jūlija līdz 5. augustam.  Latviešu valodā.
3. nedēļa - Kūltūras nedēļa / Cultural Week: no 2023. gada 6. - 12. augustam. Latviešu un anģļu valodās.

Šajā lapā pieņemam maksājumus ar kredīt karti, čeku vai bankas e-transfer. Individuālo maksas plāni pieejami, kontaktēties ar registrar@tervete.ca . Atcelšana un atmaksa: pēc 30. jūnija, 75% no reģistrācijas summas tiks atmaksāts.

Financiālo atbalstu var pieprasīt no vairākām organizācijām:

Otavas lativiešu biedrība
Monreālas draudze
Latviešu centrs Monreālā  FB lapa Latvieši Monreālā/ Latvians in Montreal vai uz bruvits@sympatico.ca

Hamiltonas latviešu biedrība - https://hamiltonlatvians.wordpress.com/ 
Daugavas Vanagi - Otavas nozare
LNAK izglītības fonds

Nometņotāju veselības un atļaujas lapas lējuplādēt šeit. Lūdzu aizpildīt un nosūtīt uz registrar@tervete.ca

Lūdzu arī apskatiet TBN Priekšnoteikumus. 

---

On this page, you can register your children for all three weeks of camp.

Weeks 1 & 2 -  Camp Tērvete: July 23 - August 5, 2023. For Latvian speakers.

Week 3 - Cultural Week: August 6 - 12, 2023. In English and Latvian.

Payment via credit card, cheque or e-transfer is accepted. Individual payment/installment plans available, please contact registrar@tervete.ca . Cancellations and reductions in registrations must be made in writing and are subject to a refund of 75% if made as of June 30.

Funding may be requested from the following organisations and community centres in Canada:

Ottawa Latvian Society
Trinity Latvian Church in Montreal
Montreal's Latvian Community Centre on their Facebook page Latvieši Monreālā/Latvians in Montreal or bruvits@sympatico.ca
Hamilton's Latvian Society - https://hamiltonlatvians.wordpress.com/ 
Daugavas Vanagi - Ottawa Branch
LNAK 

Download Camper Health and Release Forms here. Please email the completed forms to registrar@tervete.ca

Please familiarize yourself with TBN Camp Rules.